ارسال آثار از طریق سایت

در صورت ارسال نشدن آثار از شبکه های اجتماعی شما می توانید از طریق سایت آثار خود را  بارگذاری  و در مسابقه شرکت کنید.

برای اطلاعات و راهنمایی بیشتر می توانید به چت آنلاین کنار صفحه و ارتباط با پشتیبان در صفحه اصلی سایت  پیام دهید.

 

محور انتخاب شده مثل نقاشی یا کاردستی